Salvádor - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Salvádor v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Salvádor: 11.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 593 892)

V roku 2010 bolo v štáte Salvádor: 40.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 050 704)

V roku 2010 bolo v štáte Salvádor: 37.7% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 913 652).

V roku 2010 bolo v štáte Salvádor: 10.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 517 752).

Salvádor - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Salvádor

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Salvádor

Salvádor - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 712 620 64.2 % 356 310 32.1 % 36 630 3.3 % 4 440 0.4 % 1 110 000
1955 754 596 61.2 % 419 220 34 % 54 252 4.4 % 4 932 0.4 % 1 233 000
1960 781 180 56.2 % 518 470 37.3 % 86 180 6.2 % 5 560 0.4 % 1 390 000
1965 823 808 51.2 % 646 818 40.2 % 120 675 7.5 % 17 699 1.1 % 1 609 000
1970 869 077 45.1 % 847 880 44 % 173 430 9 % 36 613 1.9 % 1 927 000
1975 889 677 39.7 % 1 064 475 47.5 % 208 413 9.3 % 73 953 3.3 % 2 241 000
1980 883 750 35 % 1 270 075 50.3 % 265 125 10.5 % 101 000 4 % 2 525 000
1985 885 997 32.9 % 1 362 658 50.6 % 317 774 11.8 % 123 878 4.6 % 2 693 000
1990 916 575 30.3 % 1 551 825 51.3 % 378 125 12.5 % 178 475 5.9 % 3 025 000
1995 904 485 25.5 % 1 713 201 48.3 % 656 195 18.5 % 262 478 7.4 % 3 547 000
2000 829 430 20.5 % 1 780 240 44 % 1 072 190 26.5 % 356 048 8.8 % 4 046 000
2005 740 346 16.3 % 1 925 808 42.4 % 1 462 524 32.2 % 413 322 9.1 % 4 542 000
2010 593 892 11.7 % 2 050 704 40.4 % 1 913 652 37.7 % 517 752 10.2 % 5 076 000