Saudská Arábia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Saudská Arábia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Saudská Arábia: 12.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 295 652)

V roku 2010 bolo v štáte Saudská Arábia: 23.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 4 284 012)

V roku 2010 bolo v štáte Saudská Arábia: 51.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 9 327 216).

V roku 2010 bolo v štáte Saudská Arábia: 11.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 2 151 044).

Viac informácií o štáte Saudská Arábia nájdete v digitálnej encyklopédii.

Saudská Arábia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Saudská Arábia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Saudská Arábia

Saudská Arábia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 095 040 59 % 530 816 28.6 % 157 760 8.5 % 72 384 3.9 % 1 856 000
1955 1 199 502 58.2 % 583 263 28.3 % 189 612 9.2 % 88 623 4.3 % 2 061 000
1960 1 323 057 57.3 % 648 829 28.1 % 230 900 10 % 106 214 4.6 % 2 309 000
1965 1 510 529 56.3 % 751 240 28 % 289 764 10.8 % 131 467 4.9 % 2 683 000
1970 1 756 588 55.1 % 889 452 27.9 % 376 184 11.8 % 165 776 5.2 % 3 188 000
1975 2 004 336 49.6 % 1 184 013 29.3 % 594 027 14.7 % 254 583 6.3 % 4 041 000
1980 2 347 772 43.9 % 1 652 532 30.9 % 951 944 17.8 % 395 752 7.4 % 5 348 000
1985 2 589 929 34.9 % 2 508 298 33.8 % 1 662 304 22.4 % 660 469 8.9 % 7 421 000
1990 2 609 061 27.3 % 3 516 976 36.8 % 2 475 263 25.9 % 955 700 10 % 9 557 000
1995 2 926 053 26.7 % 3 550 716 32.4 % 3 276 741 29.9 % 1 205 490 11 % 10 959 000
2000 2 778 148 21.4 % 3 946 528 30.4 % 4 647 556 35.8 % 1 609 768 12.4 % 12 982 000
2005 2 635 623 17.1 % 4 207 749 27.3 % 6 766 307 43.9 % 1 803 321 11.7 % 15 413 000
2010 2 295 652 12.7 % 4 284 012 23.7 % 9 327 216 51.6 % 2 151 044 11.9 % 18 076 000