Sierra Leone - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Sierra Leone v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Sierra Leone: 62.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 186 618)

V roku 2010 bolo v štáte Sierra Leone: 14.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 502 992)

V roku 2010 bolo v štáte Sierra Leone: 21.5% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 750 995).

V roku 2010 bolo v štáte Sierra Leone: 1.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 52 395).

Viac informácií o štáte Sierra Leone nájdete v digitálnej encyklopédii.

Sierra Leone - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Sierra Leone

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Sierra Leone

Sierra Leone - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 121 229 95.1 % 37 728 3.2 % 17 685 1.5 % 2 358 0.2 % 1 179 000
1955 1 197 636 94.6 % 41 778 3.3 % 22 788 1.8 % 2 532 0.2 % 1 266 000
1960 1 288 229 94.1 % 49 284 3.6 % 27 380 2 % 4 107 0.3 % 1 369 000
1965 1 369 554 92.6 % 66 555 4.5 % 38 454 2.6 % 4 437 0.3 % 1 479 000
1970 1 448 612 90.2 % 96 360 6 % 56 210 3.5 % 4 818 0.3 % 1 606 000
1975 1 526 000 87.2 % 136 500 7.8 % 82 250 4.7 % 5 250 0.3 % 1 750 000
1980 1 612 312 83.8 % 186 628 9.7 % 117 364 6.1 % 7 696 0.4 % 1 924 000
1985 1 706 931 80.1 % 245 065 11.5 % 166 218 7.8 % 12 786 0.6 % 2 131 000
1990 1 811 733 75.9 % 336 567 14.1 % 221 991 9.3 % 14 322 0.6 % 2 387 000
1995 1 691 851 70.7 % 430 740 18 % 251 265 10.5 % 19 144 0.8 % 2 393 000
2000 1 751 952 67.8 % 478 040 18.5 % 328 168 12.7 % 23 256 0.9 % 2 584 000
2005 2 062 827 65.3 % 530 712 16.8 % 530 712 16.8 % 34 749 1.1 % 3 159 000
2010 2 186 618 62.6 % 502 992 14.4 % 750 995 21.5 % 52 395 1.5 % 3 493 000