Slovensko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Slovensko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Slovensko: 2.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 101 244)

V roku 2010 bolo v štáte Slovensko: 16.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 763 932)

V roku 2010 bolo v štáte Slovensko: 68.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 156 972).

V roku 2010 bolo v štáte Slovensko: 12.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 579 852).

Viac informácií o štáte Slovensko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Slovensko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Slovensko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Slovensko

Slovensko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 39 376 1.6 % 1 961 417 79.7 % 418 370 17 % 41 837 1.7 % 2 461 000
1955 28 699 1.1 % 2 055 892 78.8 % 472 229 18.1 % 52 180 2 % 2 609 000
1960 16 782 0.6 % 2 173 269 77.7 % 551 009 19.7 % 55 940 2 % 2 797 000
1965 23 848 0.8 % 1 973 422 66.2 % 891 319 29.9 % 92 411 3.1 % 2 981 000
1970 16 475 0.5 % 1 888 035 57.3 % 1 281 755 38.9 % 108 735 3.3 % 3 295 000
1975 24 479 0.7 % 1 790 464 51.2 % 1 514 201 43.3 % 167 856 4.8 % 3 497 000
1980 14 700 0.4 % 1 701 525 46.3 % 1 771 350 48.2 % 183 750 5 % 3 675 000
1985 52 766 1.4 % 1 624 439 43.1 % 1 816 658 48.2 % 275 137 7.3 % 3 769 000
1990 62 880 1.6 % 1 501 260 38.2 % 2 055 390 52.3 % 310 470 7.9 % 3 930 000
1995 74 736 1.8 % 1 170 864 28.2 % 2 478 744 59.7 % 427 656 10.3 % 4 152 000
2000 91 287 2.1 % 1 195 425 27.5 % 2 642 976 60.8 % 421 659 9.7 % 4 347 000
2005 98 978 2.2 % 881 804 19.6 % 2 996 334 66.6 % 526 383 11.7 % 4 499 000
2010 101 244 2.2 % 763 932 16.6 % 3 156 972 68.6 % 579 852 12.6 % 4 602 000