Španielsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Španielsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Španielsko: 1.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 561 270)

V roku 2010 bolo v štáte Španielsko: 23.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 8 718 394)

V roku 2010 bolo v štáte Španielsko: 51.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 19 120 598).

V roku 2010 bolo v štáte Španielsko: 24.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 9 017 738).

Španielsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Španielsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Španielsko

Španielsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 11 456 742 56.1 % 7 739 938 37.9 % 939 412 4.6 % 285 908 1.4 % 20 422 000
1955 11 373 565 53.5 % 8 503 600 40 % 1 062 950 5 % 340 144 1.6 % 21 259 000
1960 11 072 100 50.1 % 9 282 000 42 % 1 326 000 6 % 419 900 1.9 % 22 100 000
1965 10 738 073 46.1 % 10 295 506 44.2 % 1 746 975 7.5 % 512 446 2.2 % 23 293 000
1970 8 300 281 34.1 % 12 121 818 49.8 % 3 018 284 12.4 % 924 958 3.8 % 24 341 000
1975 8 838 767 34.3 % 10 874 518 42.2 % 4 535 344 17.6 % 1 494 602 5.8 % 25 769 000
1980 7 883 876 28.6 % 10 337 250 37.5 % 7 112 028 25.8 % 2 232 846 8.1 % 27 566 000
1985 8 078 889 27.3 % 10 209 585 34.5 % 8 848 307 29.9 % 2 485 812 8.4 % 29 593 000
1990 8 206 674 25.9 % 9 822 660 31 % 11 343 588 35.8 % 2 344 764 7.4 % 31 686 000
1995 4 814 496 14.4 % 9 829 596 29.4 % 14 276 318 42.7 % 4 513 590 13.5 % 33 434 000
2000 2 330 394 6.7 % 9 843 306 28.3 % 15 999 720 46 % 6 608 580 19 % 34 782 000
2005 848 378 2.3 % 11 324 002 30.7 % 16 524 928 44.8 % 8 225 578 22.3 % 36 886 000
2010 561 270 1.5 % 8 718 394 23.3 % 19 120 598 51.1 % 9 017 738 24.1 % 37 418 000