Spojené arabské emiráty - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Spojené arabské emiráty v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Spojené arabské emiráty: 9.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 395 802)

V roku 2010 bolo v štáte Spojené arabské emiráty: 21.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 855 572)

V roku 2010 bolo v štáte Spojené arabské emiráty: 54.3% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 170 914).

V roku 2010 bolo v štáte Spojené arabské emiráty: 14.4% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 575 712).

Spojené arabské emiráty - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Spojené arabské emiráty

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Spojené arabské emiráty

Spojené arabské emiráty - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 36 280 90.7 % 1 480 3.7 % 1 480 3.7 % 760 1.9 % 40 000
1955 40 112 87.2 % 2 162 4.7 % 2 530 5.5 % 1 196 2.6 % 46 000
1960 42 534 83.4 % 2 907 5.7 % 3 825 7.5 % 1 683 3.3 % 51 000
1965 69 420 78 % 5 963 6.7 % 9 968 11.2 % 3 649 4.1 % 89 000
1970 109 074 74.2 % 9 996 6.8 % 20 874 14.2 % 7 056 4.8 % 147 000
1975 267 018 69.9 % 27 122 7.1 % 69 524 18.2 % 17 954 4.7 % 382 000
1980 446 600 61.6 % 60 900 8.4 % 174 000 24 % 42 775 5.9 % 725 000
1985 523 311 52.7 % 91 356 9.2 % 296 907 29.9 % 80 433 8.1 % 993 000
1990 549 309 41.9 % 138 966 10.6 % 479 826 36.6 % 144 210 11 % 1 311 000
1995 520 938 29.7 % 203 464 11.6 % 771 760 44 % 259 592 14.8 % 1 754 000
2000 443 450 18.1 % 455 700 18.6 % 1 151 500 47 % 399 350 16.3 % 2 450 000
2005 350 700 10 % 862 722 24.6 % 1 753 500 50 % 540 078 15.4 % 3 507 000
2010 395 802 9.9 % 855 572 21.4 % 2 170 914 54.3 % 575 712 14.4 % 3 998 000