Spojené štáty americké - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Spojené štáty americké v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Spojené štáty americké: 0.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 998 640)

V roku 2010 bolo v štáte Spojené štáty americké: 2.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 5 991 840)

V roku 2010 bolo v štáte Spojené štáty americké: 45.4% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 113 345 640).

V roku 2010 bolo v štáte Spojené štáty americké: 51.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 129 323 880).

Viac informácií o štáte Spojené štáty americké nájdete v digitálnej encyklopédii.

Spojené štáty americké - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Spojené štáty americké

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Spojené štáty americké

Spojené štáty americké - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 534 752 2.2 % 48 045 072 41.7 % 49 427 664 42.9 % 15 093 296 13.1 % 115 216 000
1955 2 653 200 2.2 % 45 345 600 37.6 % 55 234 800 45.8 % 17 487 000 14.5 % 120 600 000
1960 2 575 220 2 % 43 134 935 33.5 % 62 835 368 48.8 % 20 215 477 15.7 % 128 761 000
1965 2 223 936 1.6 % 31 969 080 23 % 79 644 708 57.3 % 25 158 276 18.1 % 138 996 000
1970 2 107 742 1.4 % 22 582 950 15 % 94 396 731 62.7 % 31 465 577 20.9 % 150 553 000
1975 1 976 892 1.2 % 14 661 949 8.9 % 104 116 312 63.2 % 43 985 847 26.7 % 164 741 000
1980 1 432 096 0.8 % 8 950 600 5 % 115 104 716 64.3 % 53 524 588 29.9 % 179 012 000
1985 1 904 510 1 % 14 093 374 7.4 % 103 414 893 54.3 % 71 228 674 37.4 % 190 451 000
1990 2 199 472 1.1 % 17 195 872 8.6 % 94 377 344 47.2 % 86 179 312 43.1 % 199 952 000
1995 1 260 666 0.6 % 6 513 441 3.1 % 109 677 942 52.2 % 92 869 062 44.2 % 210 111 000
2000 891 604 0.4 % 6 241 228 2.8 % 107 661 183 48.3 % 108 106 985 48.5 % 222 901 000
2005 945 068 0.4 % 6 379 209 2.7 % 111 990 558 47.4 % 116 952 165 49.5 % 236 267 000
2010 998 640 0.4 % 5 991 840 2.4 % 113 345 640 45.4 % 129 323 880 51.8 % 249 660 000