Srbsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Srbsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 2.9% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 251 343)

V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 34% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 946 780)

V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 52.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 524 174).

V roku 2010 bolo v štáte Srbsko: 10.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 944 703).

Srbsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Srbsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Srbsko

Srbsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 773 060 34.8 % 2 827 725 55.5 % 453 455 8.9 % 40 760 0.8 % 5 095 000
1955 1 698 651 31.3 % 3 060 828 56.4 % 634 959 11.7 % 37 989 0.7 % 5 427 000
1960 1 542 450 27.3 % 3 265 700 57.8 % 751 450 13.3 % 90 400 1.6 % 5 650 000
1965 1 367 902 22.7 % 3 639 704 60.4 % 867 744 14.4 % 150 650 2.5 % 6 026 000
1970 1 227 744 18.9 % 3 949 568 60.8 % 1 110 816 17.1 % 207 872 3.2 % 6 496 000
1975 1 130 085 16.5 % 3 924 477 57.3 % 1 465 686 21.4 % 335 601 4.9 % 6 849 000
1980 1 012 200 14 % 3 969 270 54.9 % 1 836 420 25.4 % 412 110 5.7 % 7 230 000
1985 860 775 11.5 % 3 922 140 52.4 % 2 200 590 29.4 % 508 980 6.8 % 7 485 000
1990 731 414 9.4 % 3 836 033 49.3 % 2 583 292 33.2 % 630 261 8.1 % 7 781 000
1995 518 679 6.3 % 3 713 083 45.1 % 3 169 705 38.5 % 823 300 10 % 8 233 000
2000 405 120 4.8 % 3 325 360 39.4 % 3 772 680 44.7 % 936 840 11.1 % 8 440 000
2005 326 078 3.8 % 3 106 322 36.2 % 4 213 271 49.1 % 935 329 10.9 % 8 581 000
2010 251 343 2.9 % 2 946 780 34 % 4 524 174 52.2 % 944 703 10.9 % 8 667 000