Stredoafrická republika - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Stredoafrická republika v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Stredoafrická republika: 52.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 324 468)

V roku 2010 bolo v štáte Stredoafrická republika: 29% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 730 220)

V roku 2010 bolo v štáte Stredoafrická republika: 16.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 423 024).

V roku 2010 bolo v štáte Stredoafrická republika: 1.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 40 288).

Viac informácií o štáte Stredoafrická republika nájdete v digitálnej encyklopédii.

Stredoafrická republika - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Stredoafrická republika

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Stredoafrická republika

Stredoafrická republika - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 763 628 90.8 % 66 439 7.9 % 8 410 1 % 841 0.1 % 841 000
1955 797 328 90.4 % 71 442 8.1 % 10 584 1.2 % 882 0.1 % 882 000
1960 834 176 89.6 % 81 928 8.8 % 13 034 1.4 % 931 0.1 % 931 000
1965 887 655 88.5 % 93 279 9.3 % 19 057 1.9 % 1 003 0.1 % 1 003 000
1970 944 088 84.9 % 135 664 12.2 % 30 024 2.7 % 2 224 0.2 % 1 112 000
1975 968 816 80.2 % 189 656 15.7 % 48 320 4 % 2 416 0.2 % 1 208 000
1980 998 592 74.3 % 248 640 18.5 % 86 016 6.4 % 9 408 0.7 % 1 344 000
1985 1 080 241 70.1 % 311 282 20.2 % 129 444 8.4 % 18 492 1.2 % 1 541 000
1990 1 070 608 63.2 % 399 784 23.6 % 196 504 11.6 % 27 104 1.6 % 1 694 000
1995 1 147 888 59.2 % 506 079 26.1 % 255 948 13.2 % 29 085 1.5 % 1 939 000
2000 1 198 026 55.8 % 599 013 27.9 % 317 756 14.8 % 32 205 1.5 % 2 147 000
2005 1 229 268 53.4 % 669 882 29.1 % 366 018 15.9 % 36 832 1.6 % 2 302 000
2010 1 324 468 52.6 % 730 220 29 % 423 024 16.8 % 40 288 1.6 % 2 518 000