Sudán - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Sudán v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 53.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 508 104)

V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 32.5% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 8 160 100)

V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 9.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 485 692).

V roku 2010 bolo v štáte Sudán: 3.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 979 212).

Sudán - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Sudán

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Sudán

Sudán - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 663 995 90.3 % 454 520 8.8 % 30 990 0.6 % 20 660 0.4 % 5 165 000
1955 5 096 715 88.5 % 598 936 10.4 % 46 072 0.8 % 28 795 0.5 % 5 759 000
1960 5 618 085 86.9 % 756 405 11.7 % 58 185 0.9 % 38 790 0.6 % 6 465 000
1965 6 131 982 84.3 % 1 018 360 14 % 87 288 1.2 % 43 644 0.6 % 7 274 000
1970 6 653 636 81.4 % 1 348 710 16.5 % 122 610 1.5 % 57 218 0.7 % 8 174 000
1975 7 332 727 77.9 % 1 760 231 18.7 % 254 151 2.7 % 75 304 0.8 % 9 413 000
1980 8 051 268 73.2 % 2 408 781 21.9 % 472 957 4.3 % 65 994 0.6 % 10 999 000
1985 8 868 060 68.4 % 3 150 495 24.3 % 868 655 6.7 % 77 790 0.6 % 12 965 000
1990 9 452 800 64 % 3 854 970 26.1 % 1 358 840 9.2 % 103 390 0.7 % 14 770 000
1995 10 296 388 60.4 % 4 739 066 27.8 % 1 858 123 10.9 % 170 470 1 % 17 047 000
2000 11 225 070 57.3 % 5 837 820 29.8 % 2 233 260 11.4 % 293 850 1.5 % 19 590 000
2005 12 197 418 55.4 % 6 869 304 31.2 % 2 421 870 11 % 506 391 2.3 % 22 017 000
2010 13 508 104 53.8 % 8 160 100 32.5 % 2 485 692 9.9 % 979 212 3.9 % 25 108 000