Švajčiarsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Švajčiarsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Švajčiarsko: 4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 16 640)

V roku 2010 bolo v štáte Švajčiarsko: 25.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 106 912)

V roku 2010 bolo v štáte Švajčiarsko: 54.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 227 136).

V roku 2010 bolo v štáte Švajčiarsko: 15.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 65 312).

Viac informácií o štáte Švajčiarsko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Švajčiarsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Švajčiarsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Švajčiarsko

Švajčiarsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 7 178 0.2 % 2 479 999 69.1 % 778 813 21.7 % 323 010 9 % 3 589 000
1950 531 522 38.6 % 545 292 39.6 % 250 614 18.2 % 49 572 3.6 % 1 377 000
1950 42 120 31.2 % 76 950 57 % 14 580 10.8 % 1 350 1 % 135 000
1955 7 544 0.2 % 2 561 188 67.9 % 848 700 22.5 % 354 568 9.4 % 3 772 000
1955 560 280 34.8 % 685 860 42.6 % 297 850 18.5 % 66 010 4.1 % 1 610 000
1955 34 542 30.3 % 65 208 57.2 % 12 996 11.4 % 1 254 1.1 % 114 000
1960 29 274 28.7 % 58 548 57.4 % 13 056 12.8 % 1 122 1.1 % 102 000
1960 8 192 0.2 % 2 756 608 67.3 % 925 696 22.6 % 405 504 9.9 % 4 096 000
1960 575 989 31.7 % 810 382 44.6 % 348 864 19.2 % 81 765 4.5 % 1 817 000
1965 29 988 25.2 % 69 853 58.7 % 17 969 15.1 % 1 309 1.1 % 119 000
1965 120 015 2.7 % 2 493 645 56.1 % 1 409 065 31.7 % 422 275 9.5 % 4 445 000
1965 555 841 25.3 % 995 241 45.3 % 542 659 24.7 % 101 062 4.6 % 2 197 000
1970 32 342 20.6 % 93 415 59.5 % 29 045 18.5 % 2 198 1.4 % 157 000
1970 235 800 5 % 2 117 484 44.9 % 1 914 696 40.6 % 448 020 9.5 % 4 716 000
1970 598 403 24.1 % 1 020 513 41.1 % 802 009 32.3 % 64 558 2.6 % 2 483 000
1975 29 726 16.7 % 101 282 56.9 % 42 186 23.7 % 4 806 2.7 % 178 000
1975 211 345 4.3 % 1 759 570 35.8 % 2 457 500 50 % 486 585 9.9 % 4 915 000
1975 615 261 20.1 % 1 224 400 40 % 1 120 326 36.6 % 97 952 3.2 % 3 061 000
1980 28 608 14.9 % 103 680 54 % 52 800 27.5 % 7 104 3.7 % 192 000
1980 607 662 16.2 % 1 286 593 34.3 % 1 605 428 42.8 % 251 317 6.7 % 3 751 000
1980 152 160 3 % 1 399 872 27.6 % 2 987 408 58.9 % 532 560 10.5 % 5 072 000
1985 26 676 11.7 % 113 544 49.8 % 76 836 33.7 % 10 944 4.8 % 228 000
1985 453 012 8.4 % 1 429 145 26.5 % 2 836 718 52.6 % 674 125 12.5 % 5 393 000
1985 589 239 14.1 % 1 216 089 29.1 % 2 076 963 49.7 % 300 888 7.2 % 4 179 000
1990 564 228 12.6 % 1 115 022 24.9 % 2 292 736 51.2 % 506 014 11.3 % 4 478 000
1990 28 980 10.5 % 124 476 45.1 % 107 088 38.8 % 15 456 5.6 % 276 000
1990 647 406 11.4 % 1 431 108 25.2 % 2 748 636 48.4 % 846 171 14.9 % 5 679 000
1995 773 314 13.4 % 1 408 124 24.4 % 2 637 347 45.7 % 952 215 16.5 % 5 771 000
1995 26 448 8.7 % 125 856 41.4 % 127 072 41.8 % 24 624 8.1 % 304 000
1995 765 765 15.3 % 1 076 075 21.5 % 2 507 505 50.1 % 655 655 13.1 % 5 005 000
2000 768 430 13 % 1 513 216 25.6 % 2 642 217 44.7 % 987 137 16.7 % 5 911 000
2000 1 013 820 18.3 % 1 024 900 18.5 % 2 758 920 49.8 % 742 360 13.4 % 5 540 000
2000 21 390 6.2 % 130 065 37.7 % 161 805 46.9 % 31 740 9.2 % 345 000
2005 787 410 13 % 1 471 851 24.3 % 2 786 220 46 % 1 011 519 16.7 % 6 057 000
2005 915 496 15.2 % 987 772 16.4 % 3 240 374 53.8 % 879 358 14.6 % 6 023 000
2005 18 432 4.8 % 113 280 29.5 % 207 744 54.1 % 43 776 11.4 % 384 000
2010 732 072 11.8 % 1 470 348 23.7 % 2 915 880 47 % 1 085 700 17.5 % 6 204 000
2010 803 625 12.5 % 951 492 14.8 % 3 651 672 56.8 % 1 022 211 15.9 % 6 429 000
2010 16 640 4 % 106 912 25.7 % 227 136 54.6 % 65 312 15.7 % 416 000