Sýria - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Sýria v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Sýria: 11.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 557 920)

V roku 2010 bolo v štáte Sýria: 59.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 8 304 270)

V roku 2010 bolo v štáte Sýria: 26.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 700 060).

V roku 2010 bolo v štáte Sýria: 2.6% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 361 660).

Viac informácií o štáte Sýria nájdete v digitálnej encyklopédii.

Sýria - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Sýria

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Sýria

Sýria - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 518 132 74.2 % 497 178 24.3 % 22 506 1.1 % 8 184 0.4 % 2 046 000
1955 1 632 620 72.4 % 566 005 25.1 % 45 100 2 % 9 020 0.4 % 2 255 000
1960 1 739 858 69.4 % 669 369 26.7 % 87 745 3.5 % 10 028 0.4 % 2 507 000
1965 1 852 561 65.3 % 808 545 28.5 % 147 524 5.2 % 28 370 1 % 2 837 000
1970 1 940 632 58.4 % 1 046 745 31.5 % 302 393 9.1 % 29 907 0.9 % 3 323 000
1975 1 986 048 51.2 % 1 303 344 33.6 % 535 302 13.8 % 58 185 1.5 % 3 879 000
1980 1 889 910 41.4 % 1 775 785 38.9 % 757 790 16.6 % 141 515 3.1 % 4 565 000
1985 1 761 006 32.1 % 2 364 466 43.1 % 1 146 574 20.9 % 213 954 3.9 % 5 486 000
1990 1 632 680 24.5 % 3 212 048 48.2 % 1 512 728 22.7 % 306 544 4.6 % 6 664 000
1995 1 438 624 17.6 % 4 986 140 61 % 1 414 102 17.3 % 335 134 4.1 % 8 174 000
2000 1 606 720 16 % 6 276 250 62.5 % 1 797 518 17.9 % 361 512 3.6 % 10 042 000
2005 1 538 944 12.8 % 7 682 697 63.9 % 2 452 692 20.4 % 348 667 2.9 % 12 023 000
2010 1 557 920 11.2 % 8 304 270 59.7 % 3 700 060 26.6 % 361 660 2.6 % 13 910 000