Tadžikistan - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Tadžikistan v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Tadžikistan: 1.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 54 084)

V roku 2010 bolo v štáte Tadžikistan: 13.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 617 459)

V roku 2010 bolo v štáte Tadžikistan: 80.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 646 163).

V roku 2010 bolo v štáte Tadžikistan: 4.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 193 801).

Tadžikistan - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Tadžikistan

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Tadžikistan

Tadžikistan - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 413 105 40.7 % 299 425 29.5 % 273 035 26.9 % 28 420 2.8 % 1 015 000
1955 430 248 36.4 % 349 872 29.6 % 361 692 30.6 % 40 188 3.4 % 1 182 000
1960 400 044 31.8 % 358 530 28.5 % 439 042 34.9 % 60 384 4.8 % 1 258 000
1965 381 640 28 % 370 736 27.2 % 532 933 39.1 % 76 328 5.6 % 1 363 000
1970 363 132 23.1 % 372 564 23.7 % 732 552 46.6 % 103 752 6.6 % 1 572 000
1975 335 983 17.9 % 369 769 19.7 % 1 021 088 54.4 % 150 160 8 % 1 877 000
1980 300 314 13.3 % 354 506 15.7 % 1 408 992 62.4 % 191 930 8.5 % 2 258 000
1985 251 808 9.6 % 322 629 12.3 % 1 802 001 68.7 % 243 939 9.3 % 2 623 000
1990 201 938 6.7 % 289 344 9.6 % 2 254 472 74.8 % 268 246 8.9 % 3 014 000
1995 142 824 4.4 % 227 220 7 % 2 638 998 81.3 % 236 958 7.3 % 3 246 000
2000 95 877 2.7 % 319 590 9 % 2 926 024 82.4 % 209 509 5.9 % 3 551 000
2005 71 478 1.8 % 492 404 12.4 % 3 216 510 81 % 190 608 4.8 % 3 971 000
2010 54 084 1.2 % 617 459 13.7 % 3 646 163 80.9 % 193 801 4.3 % 4 507 000