Tajvan - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Tajvan v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Tajvan: 2.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 456 840)

V roku 2010 bolo v štáte Tajvan: 13.4% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 550 690)

V roku 2010 bolo v štáte Tajvan: 46.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 8 775 135).

V roku 2010 bolo v štáte Tajvan: 38.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 7 271 370).

Tajvan - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Tajvan

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Tajvan

Tajvan - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 886 925 41.7 % 1 751 175 38.7 % 733 050 16.2 % 153 850 3.4 % 4 525 000
1955 1 910 964 37.2 % 2 070 211 40.3 % 981 167 19.1 % 174 658 3.4 % 5 137 000
1960 1 972 480 33.5 % 2 514 176 42.7 % 1 195 264 20.3 % 211 968 3.6 % 5 888 000
1965 1 963 002 28.2 % 3 139 411 45.1 % 1 552 303 22.3 % 313 245 4.5 % 6 961 000
1970 2 089 308 23.6 % 3 877 614 43.8 % 2 399 163 27.1 % 495 768 5.6 % 8 853 000
1975 2 047 416 19.6 % 4 220 184 40.4 % 3 499 410 33.5 % 678 990 6.5 % 10 446 000
1980 1 898 444 15.7 % 4 292 660 35.5 % 4 691 696 38.8 % 1 197 108 9.9 % 12 092 000
1985 1 686 152 12.4 % 4 337 762 31.9 % 5 996 718 44.1 % 1 590 966 11.7 % 13 598 000
1990 1 413 220 9.5 % 4 269 412 28.7 % 6 947 092 46.7 % 2 261 152 15.2 % 14 876 000
1995 1 123 320 6.9 % 3 988 600 24.5 % 8 091 160 49.7 % 3 093 200 19 % 16 280 000
2000 861 126 4.9 % 3 602 670 20.5 % 8 980 314 51.1 % 4 129 890 23.5 % 17 574 000
2005 592 352 3.2 % 3 072 826 16.6 % 8 903 791 48.1 % 5 942 031 32.1 % 18 511 000
2010 456 840 2.4 % 2 550 690 13.4 % 8 775 135 46.1 % 7 271 370 38.2 % 19 035 000