Taliansko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Taliansko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 5.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 761 550)

V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 18.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 9 188 430)

V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 65.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 33 088 390).

V roku 2010 bolo v štáte Taliansko: 10.2% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 5 121 420).

Viac informácií o štáte Taliansko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Taliansko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Taliansko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Taliansko

Taliansko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 4 928 252 14.2 % 25 647 734 73.9 % 3 713 542 10.7 % 416 472 1.2 % 34 706 000
1955 4 483 719 12.3 % 26 319 066 72.2 % 5 066 967 13.9 % 583 248 1.6 % 36 453 000
1960 4 003 090 10.6 % 26 737 620 70.8 % 6 382 285 16.9 % 642 005 1.7 % 37 765 000
1965 3 037 650 7.7 % 27 654 450 70.1 % 7 929 450 20.1 % 828 450 2.1 % 39 450 000
1970 2 314 029 5.7 % 27 281 184 67.2 % 10 108 653 24.9 % 893 134 2.2 % 40 597 000
1975 3 150 300 7.5 % 24 446 328 58.2 % 13 063 244 31.1 % 1 344 128 3.2 % 42 004 000
1980 3 596 930 8.2 % 21 406 120 48.8 % 17 414 405 39.7 % 1 447 545 3.3 % 43 865 000
1985 3 823 008 8.4 % 18 932 992 41.6 % 20 707 960 45.5 % 2 048 040 4.5 % 45 512 000
1990 3 913 204 8.2 % 16 845 866 35.3 % 24 051 888 50.4 % 2 863 320 6 % 47 722 000
1995 3 703 632 7.6 % 14 327 208 29.4 % 27 046 260 55.5 % 3 703 632 7.6 % 48 732 000
2000 3 462 760 7 % 12 070 192 24.4 % 29 878 672 60.4 % 4 105 844 8.3 % 49 468 000
2005 3 396 464 6.8 % 10 389 184 20.8 % 31 567 136 63.2 % 4 545 268 9.1 % 49 948 000
2010 2 761 550 5.5 % 9 188 430 18.3 % 33 088 390 65.9 % 5 121 420 10.2 % 50 210 000