Tanzánia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Tanzánia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Tanzánia: 17.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 4 355 472)

V roku 2010 bolo v štáte Tanzánia: 74.6% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 18 461 262)

V roku 2010 bolo v štáte Tanzánia: 7.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 781 784).

V roku 2010 bolo v štáte Tanzánia: 0.5% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 123 735).

Tanzánia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Tanzánia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Tanzánia

Tanzánia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 923 445 70.7 % 1 199 150 29 % 12 405 0.3 % 4 135 0.1 % 4 135 000
1955 3 310 464 69.9 % 1 406 592 29.7 % 14 208 0.3 % 4 736 0.1 % 4 736 000
1960 3 637 260 66.8 % 1 780 515 32.7 % 27 225 0.5 % 5 445 0.1 % 5 445 000
1965 4 054 400 64 % 2 236 255 35.3 % 38 010 0.6 % 12 670 0.2 % 6 335 000
1970 4 350 016 59.2 % 2 880 416 39.2 % 95 524 1.3 % 22 044 0.3 % 7 348 000
1975 4 807 732 55.6 % 3 649 034 42.2 % 164 293 1.9 % 34 588 0.4 % 8 647 000
1980 4 885 036 48.1 % 4 966 284 48.9 % 264 056 2.6 % 50 780 0.5 % 10 156 000
1985 5 079 192 42.2 % 6 511 476 54.1 % 373 116 3.1 % 72 216 0.6 % 12 036 000
1990 5 334 362 37.4 % 8 329 592 58.4 % 513 468 3.6 % 85 578 0.6 % 14 263 000
1995 5 758 844 33.8 % 10 461 332 61.4 % 681 520 4 % 119 266 0.7 % 17 038 000
2000 5 895 471 30.3 % 12 471 937 64.1 % 953 393 4.9 % 136 199 0.7 % 19 457 000
2005 5 390 490 24.5 % 15 159 378 68.9 % 1 320 120 6 % 132 012 0.6 % 22 002 000
2010 4 355 472 17.6 % 18 461 262 74.6 % 1 781 784 7.2 % 123 735 0.5 % 24 747 000