Togo - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Togo v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Togo: 33.4% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 350 696)

V roku 2010 bolo v štáte Togo: 31.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 1 281 948)

V roku 2010 bolo v štáte Togo: 32.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 330 476).

V roku 2010 bolo v štáte Togo: 2.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 84 924).

Viac informácií o štáte Togo nájdete v digitálnej encyklopédii.

Togo - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Togo

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Togo

Togo - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 718 380 92.1 % 58 500 7.5 % 2 340 0.3 % 780 0.1 % 780 000
1955 751 743 90.9 % 71 122 8.6 % 3 308 0.4 % 827 0.1 % 827 000
1960 788 540 89 % 91 258 10.3 % 5 316 0.6 % 886 0.1 % 886 000
1965 828 240 87 % 114 240 12 % 8 568 0.9 % 952 0.1 % 952 000
1970 969 724 82.6 % 181 970 15.5 % 21 132 1.8 % 1 174 0.1 % 1 174 000
1975 979 755 73.5 % 223 944 16.8 % 119 970 9 % 10 664 0.8 % 1 333 000
1980 966 416 64.6 % 258 808 17.3 % 249 832 16.7 % 19 448 1.3 % 1 496 000
1985 1 007 666 56.2 % 396 253 22.1 % 365 772 20.4 % 25 102 1.4 % 1 793 000
1990 1 022 804 48.2 % 587 794 27.7 % 481 694 22.7 % 31 830 1.5 % 2 122 000
1995 1 079 760 44 % 736 200 30 % 596 322 24.3 % 44 172 1.8 % 2 454 000
2000 1 175 125 39.5 % 966 875 32.5 % 776 475 26.1 % 56 525 1.9 % 2 975 000
2005 1 257 950 36.2 % 1 139 800 32.8 % 1 007 750 29 % 69 500 2 % 3 475 000
2010 1 350 696 33.4 % 1 281 948 31.7 % 1 330 476 32.9 % 84 924 2.1 % 4 044 000