Trinidad a Tobago - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Trinidad a Tobago v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Trinidad a Tobago: 1.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 13 715)

V roku 2010 bolo v štáte Trinidad a Tobago: 25.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 264 805)

V roku 2010 bolo v štáte Trinidad a Tobago: 68.8% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 725 840).

V roku 2010 bolo v štáte Trinidad a Tobago: 4.8% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 50 640).

Trinidad a Tobago - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Trinidad a Tobago

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Trinidad a Tobago

Trinidad a Tobago - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 57 229 15.1 % 282 355 74.5 % 36 763 9.7 % 2 653 0.7 % 379 000
1955 56 992 13.7 % 308 672 74.2 % 47 424 11.4 % 3 328 0.8 % 416 000
1960 54 720 11.4 % 350 400 73 % 70 080 14.6 % 4 320 0.9 % 480 000
1965 48 925 9.5 % 366 165 71.1 % 94 760 18.4 % 5 150 1 % 515 000
1970 45 522 8.1 % 376 540 67 % 134 318 23.9 % 5 620 1 % 562 000
1975 24 375 3.9 % 416 875 66.7 % 171 875 27.5 % 11 875 1.9 % 625 000
1980 7 090 1 % 447 379 63.1 % 238 224 33.6 % 15 598 2.2 % 709 000
1985 19 550 2.5 % 440 266 56.3 % 301 070 38.5 % 21 114 2.7 % 782 000
1990 29 052 3.6 % 385 746 47.8 % 367 992 45.6 % 24 210 3 % 807 000
1995 23 679 2.7 % 356 062 40.6 % 469 195 53.5 % 28 064 3.2 % 877 000
2000 19 260 2 % 329 346 34.2 % 585 504 60.8 % 29 853 3.1 % 963 000
2005 15 375 1.5 % 299 300 29.2 % 671 375 65.5 % 37 925 3.7 % 1 025 000
2010 13 715 1.3 % 264 805 25.1 % 725 840 68.8 % 50 640 4.8 % 1 055 000