Tunisko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Tunisko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Tunisko: 22.6% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 848 680)

V roku 2010 bolo v štáte Tunisko: 28.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 2 298 580)

V roku 2010 bolo v štáte Tunisko: 36.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 3 018 420).

V roku 2010 bolo v štáte Tunisko: 12.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 1 006 140).

Viac informácií o štáte Tunisko nájdete v digitálnej encyklopédii.

Tunisko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Tunisko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Tunisko

Tunisko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 954 800 90.5 % 133 920 6.2 % 62 640 2.9 % 10 800 0.5 % 2 160 000
1955 2 020 455 88.5 % 168 942 7.4 % 82 188 3.6 % 11 415 0.5 % 2 283 000
1960 2 065 824 86.4 % 210 408 8.8 % 100 422 4.2 % 14 346 0.6 % 2 391 000
1965 2 022 790 81.4 % 288 260 11.6 % 154 070 6.2 % 22 365 0.9 % 2 485 000
1970 2 062 984 74.8 % 427 490 15.5 % 239 946 8.7 % 27 580 1 % 2 758 000
1975 2 063 232 64.8 % 694 112 21.8 % 391 632 12.3 % 35 024 1.1 % 3 184 000
1980 2 014 810 53.8 % 1 093 540 29.2 % 569 240 15.2 % 67 410 1.8 % 3 745 000
1985 2 268 852 51.6 % 1 178 396 26.8 % 831 033 18.9 % 114 322 2.6 % 4 397 000
1990 2 283 904 44.8 % 1 488 616 29.2 % 1 136 854 22.3 % 188 626 3.7 % 5 098 000
1995 2 222 262 37.8 % 1 822 490 31 % 1 569 693 26.7 % 264 555 4.5 % 5 879 000
2000 2 102 310 31.5 % 2 088 962 31.3 % 2 095 636 31.4 % 393 766 5.9 % 6 674 000
2005 1 997 961 26.7 % 2 237 417 29.9 % 2 611 567 34.9 % 643 538 8.6 % 7 483 000
2010 1 848 680 22.6 % 2 298 580 28.1 % 3 018 420 36.9 % 1 006 140 12.3 % 8 180 000