Turecko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Turecko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Turecko: 10.8% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 6 106 428)

V roku 2010 bolo v štáte Turecko: 42% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 23 747 220)

V roku 2010 bolo v štáte Turecko: 37.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 21 429 039).

V roku 2010 bolo v štáte Turecko: 9.3% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 5 258 313).

Turecko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Turecko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Turecko

Turecko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 10 152 592 78.8 % 2 087 208 16.2 % 541 128 4.2 % 103 072 0.8 % 12 884 000
1955 10 657 188 73.2 % 3 028 272 20.8 % 742 509 5.1 % 131 031 0.9 % 14 559 000
1960 10 739 520 66 % 4 360 896 26.8 % 992 592 6.1 % 162 720 1 % 16 272 000
1965 10 910 772 59.7 % 5 866 596 32.1 % 1 297 596 7.1 % 201 036 1.1 % 18 276 000
1970 11 598 420 54.8 % 7 428 915 35.1 % 1 841 355 8.7 % 296 310 1.4 % 21 165 000
1975 11 520 504 47.7 % 9 491 736 39.3 % 2 801 632 11.6 % 338 128 1.4 % 24 152 000
1980 11 259 576 40.8 % 11 618 337 42.1 % 3 891 177 14.1 % 827 910 3 % 27 597 000
1985 10 009 272 31.2 % 15 591 366 48.6 % 2 630 642 8.2 % 3 849 720 12 % 32 081 000
1990 10 092 790 27.4 % 17 496 625 47.5 % 5 230 570 14.2 % 4 015 015 10.9 % 36 835 000
1995 9 993 382 23.8 % 19 902 786 47.4 % 7 893 932 18.8 % 4 198 900 10 % 41 989 000
2000 7 096 650 15 % 23 655 500 50 % 12 253 549 25.9 % 4 305 301 9.1 % 47 311 000
2005 6 167 770 11.9 % 24 463 760 47.2 % 17 259 390 33.3 % 3 939 080 7.6 % 51 830 000
2010 6 106 428 10.8 % 23 747 220 42 % 21 429 039 37.9 % 5 258 313 9.3 % 56 541 000