Uganda - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Uganda v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 14.5% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 472 685)

V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 71.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 12 124 683)

V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 11.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 1 978 148).

V roku 2010 bolo v štáte Uganda: 2.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 494 537).

Viac informácií o štáte Uganda nájdete v digitálnej encyklopédii.

Uganda - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Uganda

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Uganda

Uganda - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 2 258 839 80.3 % 481 023 17.1 % 73 138 2.6 % 0 0 % 2 813 000
1955 2 422 686 77.7 % 589 302 18.9 % 102 894 3.3 % 0 0 % 3 118 000
1960 2 670 185 74.9 % 759 345 21.3 % 135 470 3.8 % 0 0 % 3 565 000
1965 2 917 632 69.6 % 1 136 032 27.1 % 134 144 3.2 % 4 192 0.1 % 4 192 000
1970 3 039 240 62 % 1 681 386 34.3 % 176 472 3.6 % 4 902 0.1 % 4 902 000
1975 3 088 992 55.2 % 2 227 208 39.8 % 263 012 4.7 % 11 192 0.2 % 5 596 000
1980 3 346 541 51.7 % 2 679 822 41.4 % 427 218 6.6 % 19 419 0.3 % 6 473 000
1985 3 447 783 45.3 % 3 417 339 44.9 % 715 434 9.4 % 30 444 0.4 % 7 611 000
1990 3 401 904 37.4 % 4 502 520 49.5 % 1 164 288 12.8 % 36 384 0.4 % 9 096 000
1995 3 109 480 29.6 % 6 145 425 58.5 % 1 008 480 9.6 % 252 120 2.4 % 10 505 000
2000 3 068 828 25.4 % 7 647 906 63.3 % 954 478 7.9 % 410 788 3.4 % 12 082 000
2005 2 769 350 19.4 % 9 649 900 67.6 % 1 427 500 10 % 442 525 3.1 % 14 275 000
2010 2 472 685 14.5 % 12 124 683 71.1 % 1 978 148 11.6 % 494 537 2.9 % 17 053 000