Veľká Británia a Severné Írsko - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Veľká Británia a Severné Írsko v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Veľká Británia a Severné Írsko: 3.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 659 108)

V roku 2010 bolo v štáte Veľká Británia a Severné Írsko: 24.1% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 12 116 516)

V roku 2010 bolo v štáte Veľká Británia a Severné Írsko: 48.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 24 434 136).

V roku 2010 bolo v štáte Veľká Británia a Severné Írsko: 24% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 12 066 240).

Veľká Británia a Severné Írsko - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Veľká Británia a Severné Írsko

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Veľká Británia a Severné Írsko

Veľká Británia a Severné Írsko - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 083 348 2.8 % 28 167 048 72.8 % 8 860 239 22.9 % 580 365 1.5 % 38 691 000
1955 971 750 2.5 % 26 975 780 69.4 % 10 300 550 26.5 % 621 920 1.6 % 38 870 000
1960 831 138 2.1 % 26 121 480 66 % 12 031 712 30.4 % 593 670 1.5 % 39 578 000
1965 822 240 2 % 24 831 648 60.4 % 13 608 072 33.1 % 1 850 040 4.5 % 41 112 000
1970 830 680 2 % 23 134 438 55.7 % 14 412 298 34.7 % 3 198 118 7.7 % 41 534 000
1975 849 800 2 % 21 754 880 51.2 % 16 018 730 37.7 % 3 866 590 9.1 % 42 490 000
1980 1 317 840 3 % 20 206 880 46 % 18 405 832 41.9 % 3 997 448 9.1 % 43 928 000
1985 1 356 900 3 % 18 860 910 41.7 % 20 534 420 45.4 % 4 432 540 9.8 % 45 230 000
1990 1 470 400 3.2 % 17 874 550 38.9 % 21 458 650 46.7 % 5 192 350 11.3 % 45 950 000
1995 1 583 584 3.4 % 16 441 328 35.3 % 22 077 024 47.4 % 6 474 064 13.9 % 46 576 000
2000 1 614 456 3.4 % 15 052 428 31.7 % 22 649 868 47.7 % 8 119 764 17.1 % 47 484 000
2005 1 664 946 3.4 % 13 466 475 27.5 % 23 847 903 48.7 % 9 989 676 20.4 % 48 969 000
2010 1 659 108 3.3 % 12 116 516 24.1 % 24 434 136 48.6 % 12 066 240 24 % 50 276 000