Venezuela - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Venezuela v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Venezuela: 11.3% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 322 037)

V roku 2010 bolo v štáte Venezuela: 48.7% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 10 007 363)

V roku 2010 bolo v štáte Venezuela: 20.2% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 150 898).

V roku 2010 bolo v štáte Venezuela: 19.7% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 048 153).

Viac informácií o štáte Venezuela nájdete v digitálnej encyklopédii.

Venezuela - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Venezuela

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Venezuela

Venezuela - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 1 422 720 49.4 % 1 304 640 45.3 % 118 080 4.1 % 31 680 1.1 % 2 880 000
1955 1 561 560 45.5 % 1 640 496 47.8 % 185 328 5.4 % 41 184 1.2 % 3 432 000
1960 1 686 740 41 % 2 065 228 50.2 % 304 436 7.4 % 53 482 1.3 % 4 114 000
1965 1 871 616 38.4 % 2 329 772 47.8 % 575 132 11.8 % 97 480 2 % 4 874 000
1970 1 934 564 33.2 % 2 686 247 46.1 % 1 002 244 17.2 % 209 772 3.6 % 5 827 000
1975 1 826 660 25.3 % 3 321 200 46 % 1 696 700 23.5 % 375 440 5.2 % 7 220 000
1980 1 611 180 18 % 4 045 852 45.2 % 2 721 104 30.4 % 572 864 6.4 % 8 951 000
1985 1 858 384 17.6 % 5 311 177 50.3 % 2 375 775 22.5 % 1 024 223 9.7 % 10 559 000
1990 2 212 544 18.1 % 6 894 336 56.4 % 1 821 376 14.9 % 1 283 520 10.5 % 12 224 000
1995 2 260 160 16 % 7 967 064 56.4 % 2 175 404 15.4 % 1 723 372 12.2 % 14 126 000
2000 2 348 420 14.5 % 9 037 368 55.8 % 2 510 380 15.5 % 2 299 832 14.2 % 16 196 000
2005 2 502 400 13.6 % 9 604 800 52.2 % 3 312 000 18 % 2 999 200 16.3 % 18 400 000
2010 2 322 037 11.3 % 10 007 363 48.7 % 4 150 898 20.2 % 4 048 153 19.7 % 20 549 000