Vietnam - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Vietnam v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 4.2% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 2 776 998)

V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 58% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 38 349 020)

V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 31.6% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 20 893 604).

V roku 2010 bolo v štáte Vietnam: 6.1% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 4 033 259).

Viac informácií o štáte Vietnam nájdete v digitálnej encyklopédii.

Vietnam - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Vietnam

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Vietnam

Vietnam - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 8 833 748 47.3 % 6 984 824 37.4 % 2 820 076 15.1 % 56 028 0.3 % 18 676 000
1955 9 248 569 47.3 % 7 391 034 37.8 % 2 835 185 14.5 % 58 659 0.3 % 19 553 000
1960 8 547 600 41.9 % 8 221 200 40.3 % 3 529 200 17.3 % 102 000 0.5 % 20 400 000
1965 7 927 824 36.8 % 9 091 146 42.2 % 4 394 772 20.4 % 150 801 0.7 % 21 543 000
1970 7 457 469 31.1 % 9 807 411 40.9 % 6 522 288 27.2 % 191 832 0.8 % 23 979 000
1975 6 987 008 25.6 % 10 889 907 39.9 % 9 170 448 33.6 % 272 930 1 % 27 293 000
1980 6 331 220 20.5 % 11 643 268 37.7 % 12 631 556 40.9 % 277 956 0.9 % 30 884 000
1985 5 734 314 16.2 % 20 105 496 56.8 % 8 990 838 25.4 % 566 352 1.6 % 35 397 000
1990 5 337 948 13.2 % 29 803 543 73.7 % 4 529 168 11.2 % 768 341 1.9 % 40 439 000
1995 4 700 058 10.2 % 33 499 433 72.7 % 6 957 929 15.1 % 921 580 2 % 46 079 000
2000 3 873 752 7.4 % 36 591 252 69.9 % 10 312 556 19.7 % 1 570 440 3 % 52 348 000
2005 3 323 824 5.6 % 38 342 684 64.6 % 15 135 270 25.5 % 2 552 222 4.3 % 59 354 000
2010 2 776 998 4.2 % 38 349 020 58 % 20 893 604 31.6 % 4 033 259 6.1 % 66 119 000