Zambia - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Zambia v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Zambia: 14.7% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 1 029 000)

V roku 2010 bolo v štáte Zambia: 48.3% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 3 381 000)

V roku 2010 bolo v štáte Zambia: 36.1% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 2 527 000).

V roku 2010 bolo v štáte Zambia: 0.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 63 000).

Zambia - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Zambia

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Zambia

Zambia - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 799 680 59.5 % 537 600 40 % 5 376 0.4 % 2 688 0.2 % 1 344 000
1955 846 885 55.9 % 657 510 43.4 % 7 575 0.5 % 3 030 0.2 % 1 515 000
1960 878 920 51.1 % 820 440 47.7 % 13 760 0.8 % 5 160 0.3 % 1 720 000
1965 905 280 46 % 1 027 296 52.2 % 27 552 1.4 % 7 872 0.4 % 1 968 000
1970 929 657 40.9 % 1 266 061 55.7 % 68 190 3 % 9 092 0.4 % 2 273 000
1975 1 064 448 39.6 % 1 352 064 50.3 % 260 736 9.7 % 10 752 0.4 % 2 688 000
1980 1 192 074 37.7 % 1 451 358 45.9 % 509 082 16.1 % 9 486 0.3 % 3 162 000
1985 1 335 996 35.4 % 1 671 882 44.3 % 754 800 20 % 11 322 0.3 % 3 774 000
1990 1 524 900 34 % 1 933 035 43.1 % 1 013 610 22.6 % 8 970 0.2 % 4 485 000
1995 945 624 18.6 % 2 786 032 54.8 % 1 276 084 25.1 % 76 260 1.5 % 5 084 000
2000 1 071 323 18.7 % 2 996 267 52.3 % 1 575 475 27.5 % 85 935 1.5 % 5 729 000
2005 1 118 994 17.7 % 3 167 322 50.1 % 1 959 820 31 % 75 864 1.2 % 6 322 000
2010 1 029 000 14.7 % 3 381 000 48.3 % 2 527 000 36.1 % 63 000 0.9 % 7 000 000