Zimbabwe - vzdelanie

V tabuľke sa zobrazuje dosiahnuté vzdelanie v štáte Zimbabwe v jednotlivých rokoch. Štatistiky vzdelania populácie zahŕňajú len obyvateľstvo nad 15 rokov.

V roku 2010 bolo v štáte Zimbabwe: 5.1% obyvateľov bez školského vzdelania (počet ľudí bez vzdelania: 425 697)

V roku 2010 bolo v štáte Zimbabwe: 38.2% obyvateľov so základným vzdelaním (počet ľudí s ukončenou základnou školou: 3 188 554)

V roku 2010 bolo v štáte Zimbabwe: 55.9% obyvateľov so stredoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou strednou školou: 4 665 973).

V roku 2010 bolo v štáte Zimbabwe: 0.9% obyvateľov s vysokoškolským vzdelaním (počet ľudí s ukončenou vysokou školou: 75 123).

Zimbabwe - úroveň vzdelania obyvateľstva

Štatistiky úrovne vzdelania obyvateľov. K dispozícii sú grafy dosiahnutého vzdelania v štáte a prehľadná tabuľka s informáciami o počte obyvateľov štátu, ktorí majú ukončenú vysokú školu, strednú školu, základnú školu alebo sú bez školského vzdelania.

Dosiahnuté vzdelanie obyvateľov - Zimbabwe

Relatívna úroveň dosiahnutého vzdelania - Zimbabwe

Zimbabwe - vzdelanie obyvateľov

Rok Bez školy Základná škola Stredná škola Vysoká škola Populácia (15+)
1950 787 930 49.4 % 709 775 44.5 % 79 750 5 % 17 545 1.1 % 1 595 000
1955 815 853 45.3 % 860 878 47.8 % 99 055 5.5 % 23 413 1.3 % 1 801 000
1960 830 655 40.5 % 1 058 316 51.6 % 129 213 6.3 % 32 816 1.6 % 2 051 000
1965 837 078 36.3 % 1 265 994 54.9 % 159 114 6.9 % 43 814 1.9 % 2 306 000
1970 802 514 29.8 % 1 596 949 59.3 % 234 291 8.7 % 59 246 2.2 % 2 693 000
1975 859 612 27.1 % 1 900 028 59.9 % 329 888 10.4 % 82 472 2.6 % 3 172 000
1980 985 264 26.6 % 2 040 904 55.1 % 559 304 15.1 % 122 232 3.3 % 3 704 000
1985 1 036 896 22.4 % 2 383 935 51.5 % 1 032 267 22.3 % 180 531 3.9 % 4 629 000
1990 833 076 14.6 % 2 721 762 47.7 % 1 968 570 34.5 % 199 710 3.5 % 5 706 000
1995 666 366 10.2 % 2 756 926 42.2 % 2 965 982 45.4 % 143 726 2.2 % 6 533 000
2000 614 805 8.5 % 2 640 045 36.5 % 3 898 587 53.9 % 72 330 1 % 7 233 000
2005 523 270 6.7 % 2 881 890 36.9 % 4 334 550 55.5 % 62 480 0.8 % 7 810 000
2010 425 697 5.1 % 3 188 554 38.2 % 4 665 973 55.9 % 75 123 0.9 % 8 347 000