Vzdelávacie kurzy

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

nájdené vzdelávacie kurzy: 450   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Ponuka počítačových kurzov.

Preklady a tlmočenie z a do 19 svetových jazykov. Bežné, odborné i úradné preklady. Jazykové kurzy.

Jazyková výuka v Čechách aj na Slovensku. Angličtina, nemčina, ruština, poľština, taliančina, francúzština, španielčina.

Výuka anglického jazyka pre deti aj dospelých. Možnosť zápisu počas celého roka. Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Kurzy anglického a španielskeho jazyka pre deti aj dospelých.

Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, audit znalosti cudzích jazykov. Prekladateľské a tlmočnícke služby.

Vyučovanie anglického jazyka.

Kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. Individuálne a firemné vyučovanie.

Organizovanie vzdelávacích seminárov a kurzov v oblasti legislatívnej, personálnej, právnej, ekonomickej a daňovej.

Kurzy účtovníctva, ekonomické školenia a semináre, rekvalifikačné kurzy. Výuka v 25 mestách SR, lektori z praxe.