Vzdelávacie kurzy

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

všetky vzdelávacie kurzy Nitriansky kraj

nájdené vzdelávacie kurzy: 42   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Vyučovanie anglického jazyka a prekladateľské služby.

Jazyková škola Speak Your mind v Leviciach ponúka rôzne kurzy angličtiny, ktoré prebiehajú po celý rok.

Kurzy nemeckého jazyka - aj online.

Výuka anglického jazyka.

Súkromná jazyková škola. Anglický, nemecký, grécky, chorvátsky, francúzsky, ruský jazyk. Slovenský jazyk pre cudzincov.

Ekonomické semináre. Vedenie účtovnej, mzdovej a personálnej agendy.

Súkromná jazyková škola so zameraním na anglický jazyk.

Škola poskytuje vzdelanie v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku. Akreditácia na výkon štátnych jazykových skúšok.

Anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, taliansky a ruský jazyk. Kurzy s možnosťou vykonania štátnej skúšky.

Verejné, individuálne a firemné kurzy anglického jazyka pre všetky úrovne. Online výučba anglického jazyka.