Vzdelávacie kurzy

Katalóg firiem a ľudí poskytujúcich vzdelávacie kurzy, školenia, doučovanie, príprava na skúšky, maturity, prijímačky...

všetky vzdelávacie kurzy Prešovský kraj

nájdené vzdelávacie kurzy: 28   Popularita | Názov | Dátum vloženia

Anglická jazyková škola. Kurzy aj pre firmy.

Nemčina pre opatrovateľky a ďalšie jazykové kurzy, úradné a neúradné preklady z/do nemčiny.

Rekvalifikačné akreditované kurzy, kurzy ďalšieho vzdelávania. Jazyková škola.

Výučba španielskeho a anglického jazyka.

Kurzy anglického jazyka pre deti a dospelých. Individuálne aj skupinové kurzy, kurzy pre firmy.

Language centre - výučba jazykov pre širokú verejnosť a firmy. Expresné úradné a neúradné preklady.

Jazyková škola angličtiny. Pre cudzincov slovenský jazyk.

Inštitút zaoberajúci sa rozvojom osobnosti, zvyšovaním vzdelanostnej úrovne a kvalifikácie. Jazykové a manažérske kurzy.

Jazykové kurzy angličtiny. Večerné, firemné a individuálne, stredoškolské a detské. Preklady (aj úradné).

Záujmovo-vzdelávacia inštitúcia, ktorá ponúka jazykové kurzy angličtiny, nemčiny, francúzštiny, španielčiny a taliančiny.

Individuálne aj skupinové kurzy anglického a nemeckého jazyka.

Súkromná jazyková škola. Kurzy anglického jazyka.

Kurzy anglického, nemeckého a talianskeho jazyka.

Jazykové preklady, jazykové kurzy, tlmočenie.

Jazykové centrum - jazykové kurzy pre deti, mládež aj dospelých. Jazykové tábory a pobyty. Vzdelávanie učiteľov.

Vzdelávacie kurzy anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho, talianskeho a ruského jazyka.

Kurzy anglického jazyka pre rôzne vekové kategórie a vedomostné úrovne. Prekladateľské služby.

Výučba anglického, nemeckého, francúzskeho a španielskeho jazyka pre deti od 10 rokov a dospelých.

Súkromná škola anglického jazyka.

Akreditované kurzy anglického jazyka - technická, letecká, obchodná a všeobecná angličtina. Preklady odborných textov.

Kurzy slovenského posunkového jazyka.

Výučba anglického jazyka detí a mládeže. Firemná, skupinová a individuálna angličtina pre dospelých. Preklady a tlmočenie.

Jazykové kurzy metódou Direct pre dospelých. Detské kurzy metódou Wattsenglish. Individuálna i skupinová výučba.

Jazyková škola MTM: jazykové kurzy 12-tich cudzích jazykov. Nemčina, francúzština, angličtina, španiečina a iné.

Individuálne a skupinové kurzy cudzích jazykov. Tlmočnícke, prekladateľské a sprievodcovské služby.