Makroekonómia 2: Agregovaná ponuka a agregovaný dopyt s infláciou 1

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  522

obľúbené

Krátkodobá agregovaná ponuka (SRAS), inflácia, racionálne očakávanie, menu costs, koordinačné zlyhanie, implicitné cenové kontrakty (férová cena, klientské trhy), mzdové dohody (odbory, kolektívna zmluva), posuny SRAS