Dejiny ekonómie: Starovek a stredovek - Nicole Oresme

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  347
O pôvode, podstate, zákone a zmenách peňazí, peniaze, drahý kov, problém inflácie, nominálna hodnota, reálna hodnota