Marketing: Podprahová reklama a experiment prof. Nilli Lavie

0 / 5 (hlasy: 0)
  660
Prof. Nilli Lavie (University College London), experiment s 50 dobrovoľníkmi, tvorba sloganov na základe výsledku experimentu