Marketing: Podprahová reklama a experiment prof. Nilli Lavie

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  623
Prof. Nilli Lavie (University College London), experiment s 50 dobrovoľníkmi, tvorba sloganov na základe výsledku experimentu