Podnik a podnikanie: Prečo vznikli podniky

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  596
Dôvod vzniku podnikov, deľba práce, ekonomická samostatnosť, právna subjektivita
Zaradenie

Kapitola: Podnik a podnikanie

Kategória: Ekonómia

Obtiažnosť: Odborná

Jazyk: Český

Autor: EkoSpace