Investičná činnosť: Postup hodnotenia efektívnosti investícií 3

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  702
Súčasná hodnota príjmov (SHP), vzorec pre výpočet SHP, ukážka na konkrétnom príklade