Výrobná činnosť: Úvod

3,5 / 5 (hlasy: 2)
  360
Čo je výrobná činnosť (vstupy, výstupy), procesy (pracovné, automatické, prírodné), etapy produkcie (predvýrobná, výrobná, odbytová)