Výrobná činnosť: Všeobecná produkčná funkcia

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  965
Progresívne degresívna produkčná funkcia, graf, rovnice (kubická parabola)