Výrobná činnosť: Charakteristika celkovej produkcie

3,0 / 5 (hlasy: 2)
  537
Rovnice celkovej produkcie, graf celkovej produkcie