Deliteľnosť a delitele: Kritériá deliteľnosti


3,0 / 5 (hlasy: 1)
  589
Naučíme sa takzvané kritériá deliteľnosti. Sú to pravidlá, pomocou ktorých rozpoznáme či je číslo deliteľné alebo nie.
Zaradenie

Kapitola: Deliteľnosť a delitele

Kategória: Matematika

Obtiažnosť: Základná

Jazyk: Slovenský

Autor: B-Akadémia.sk