Percentá: Úvod do percent 2 - viac než 100%


3,0 / 5 (hlasy: 1)
  244
Niekedy sa nám môže stať že chceme vyjadriť pomocou percent množstvo väčšie než 1, teda viac než 100%.
Zaradenie

Kapitola: Percentá

Kategória: Matematika

Obtiažnosť: Základná

Jazyk: Slovenský

Autor: B-Akadémia.sk