Všetky Funkcie: Exponenciálne a Logaritmické Funkcie: Prirodzený Logaritmus

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  215

obľúbené

Okrem dekadického logaritmu často využívame aj ten prirodzený.