Vektory a Analytická Geometria: Rovina: Parametrické Vyjadrenie Roviny 1

3,0 / 5 (hlasy: 1)
  155

obľúbené

Rovnako ako sme parametricky dokázali vyjadriť priamku, dokážeme aj rovinu.