Záporné čísla a absolútna hodnota: Absolútna hodnota: úvod


4,0 / 5 (hlasy: 2)
  708

obľúbené

absolútna hodnota