Grécko

0 / 5 (hlasy: 0)
  82
Tému Grécko prezentuje Mgr. Ana Uher - doktorandka Geografického ústavu SAV. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.