Drogy a návykové látky

0 / 5 (hlasy: 0)
  85
Drogy a návykové látky: alkohol, kofeín ... Tému "Drogy a návykové látky" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre tretí ročník stredných škôl.