Organická chémia

0 / 5 (hlasy: 0)
  101
Tému "Úvod do organickej chémie" spracoval Michal Chrappa z Univerzity Karlovej v Prahe. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.