Chemické reakcie a chemické rovnice

0 / 5 (hlasy: 0)
  68
Tému "Chemické reakcie a chemické rovnice" spracovala Lenka Kramarová z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre prvý ročník stredných škôl.