Organická chémia - halogénderiváty

0 / 5 (hlasy: 0)
  80
Tému "Organická chémia - halogénderiváty" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý ročník stredných škôl.