Kyseliny, zásady, ph

0 / 5 (hlasy: 0)
  68
Tému "Kyseliny, zásady, pH" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre siedmy ročník základných škôl.