Zloženie vzduchu a znečistene

0 / 5 (hlasy: 0)
  59
Tému "Zloženie vzduchu a znečistenie" spracovala Táňa Sebechlebská z Katedry fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Téma je súčasťou osnov pre druhý stupeň základných škôl.