Algebra: Výrazy s druhou mocninou

4,6 / 5 (hlasy: 5)
  2675
To sú výrazy, v ktorých je niečo umocnené na druhú. Graficky si odvodíme najpoužívanejšie vzorce pre prácu s takýmito výrazmi a vypočítame ďalšie príklady.